Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Oppgave – Avlesning til analyse 1

Her finner du to oppgaver. Begge oppgavene består av en video av en kort tekst. Se på teksten og gjør deg opp en mening om hvilke grammatiske elementer som brukes i teksten. Ser du bruken av ikke-manuelle komponenter? Hvilke komponenter ser du og hvilken betydning har de? Ser du noen avbildende tegn som erstattere, avbildende følelser eller konstruerte handlinger? Skriv gjerne ned din analyse av tegnspråkteksten før du går videre til å se analysen som har blitt gjort av teksten.

Side 17 av 29