Til hovedinnhold

Tolking og barn

Kilder

Temasiden Tolking og barn og den tilhørende ressursen Tolking, hva er det? er utviklet i samarbeid med Norges Døveforbund med støtte fra Stiftelsen Dam.

Innholdet er utviklet av et tverrfaglig team med pedagoger, tolker, språkvitere, illustratør og teknikere i Statped læringsressurser og teknologiutvikling, tegnspråk. Arbeidet er basert på litteratur om tolking, observasjon av samspill via tolker, samtaler med foreldre, barn og ulike fagpersoner. Mange har delt sine tanker og erfaringer og kommet med gode innspill til hva denne ressursen bør inneholde.

Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag som tok imot oss. Med observasjoner og opptak har vi fått mulighet til å lage et innhold som baserer seg på både teori og praksis.

Informasjon om prosjektet og sluttrapport er publisert på Stiftelsen Dam sine nettsider: https://dam.no/prosjekter/den-fodte-tolkebruker/


Takk for;

Innsikt og erfaringsutveksling:
Aina Therese Fossum, Mor
Anne-Mari Nordnes Skagen, Statped
Caisanne Lund, barnevernspedagog
Elin Strand, NAV Tolketjenesten
Hilde Haualand, OsloMet
Hilde Holtsmark, mor
Julia Johnsen Halsebø, student
Marie Solem, tolk i grunnskole
Per Gunnar Johnsen, far
Torill Ringsø, NTNU
Trine Løndal Hansen, tolk i grunnskole

Opptak og intervju
Heimdalen barnehage
Helle Christiansen, pedagog
Johannes Bjerkevåg Voldsund
Silje Seltveit Osdal, tolk
Therese Aas Paulsen, pedagog

Voldsløkka barnehage
Elena Robel
Ellen Valdimarsson Foss
Linda Sandum Bergmann, assistent
Isabel Kvamme Amengual, tolk
Kari Aas Onstein, tolk
Marie Furuholt Engelstad
Rebecca Sender-Tangen
Silenat Asfaw, assistent
Timea Herlofson

Huseby barnehage / Vitensenteret i Trondheim
Anne Grete Moxness, tolk
Aurora Nielsen Percy
Frédéric Lindboe, Forsker-Frederic
Ingrid Grønning, pedagog
Lotta Krokum Lillegjære
Rigmor Marina Bøasæter, pedagog
Robin Kijévic

Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart
Ina Desirée Røine
Linda Lester, tolk
Mia Røine, turner

Fiktiv Helsestasjon
Agate Drivvold, tolk
Birgitte Kolsvik Bjerkevåg, mor
Johannes B. Voldsund
May Britt Fuglem, helsesykepleier
Tor Erik Voldsund, far

Tre logoer: Stiftelsen Dam, Norges Døveforbund og Statped

Side 47 av 49