Til hovedinnhold

Tolking og barn

Litteraturliste

Berge, S.S. (2019) Hjelp – jeg har en tegnspråktolk I klassen min! Informasjon om bruk av tegnspråktolk i undervisning av døve og tegnspråklige elever. Sluttrapport, Stiftelsen Dam.

Caselli, N.K., Hall, W.C, & Henner, J. (2020). American Sign Language Interpreters in Public Schools: An illusion of Inclusion that Perpetuates Language Deprivation. Maternal and Child Healt Journal (2020) 24:1323-1329

De Meulder, M. & Haualand, H. (2019). Sign Language interpreting services. A quick fix for inclusion? Translation and Interpreting Studies. The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association.

Haualand, H., Nilsson, A-L., & Raanes, E. (2018). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Kanstad, M. & Gran, J. (2016). Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt. Fagrapport

Kauling, E. J. (2012). Look who's talking. Turn taking in sign language interpreted interaction. (MA), Amsterdam: University of Amsterdam.

Llewellyn-Jones, P., & Lee, R. G. (2014). Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of role-space. Kapittel 1–5 & 8, (s. 1-87 & 133-148.) Lincoln, United Kingdom: SLI Press. (103 sid.)

Napier, J., McKee R., & Goswell D. (2018). Sign Language Interpreting: Theory and Practice.Sydney: The Federation Press.)

Ringsø (2014), Lærere og tolkers refleksjoner rundt det tolkemedierte klasserommet Masteroppgave i språklig kommunikasjon, NTNU

Saltnes, Skaten og Torbjørnsen (2020) Å høre til? I B.I. Borthne Hvidsted, I.Kuginyte-Arlauskiene & G. Söderlund (Red.) Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis (s.191-211). Bergen: Fagbokforlaget

Wadensjö, C. (1998) Interpreting as interaction. New York: Longman

Young, Oram & Napier (2019): Hearing people perceiving deaf people through sign language interpreters at work: on the loss of self through interpreted interaction, Journal of applied communication research 2019, Vol. 47, NO 1, s.90-110

Side 48 av 49