Til hovedinnhold

Tolking og barn

Forventninger

Vi er heldige som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse.

 • Hvorfor engasjerer vi tolk?
  Vi bestiller tolk i situasjoner der to eller flere ikke har et felles språk. For tegnspråklige barn kan det være på arenaer der andre bruker talespråk, som for eksempel på fritidsaktiviteter, i familieselskap, ekskursjoner med barnehagen, hos legen etc. Målet med tolk er at barnet skal få tilgang til det som blir sagt på talespråk. Men er det gitt at dette vil fungere helt av seg selv?

 • Hvilke forventninger har vi til situasjoner med tolk?
  Vi har sett at både blikkontakt, forsinkelser i samtalen og turveksling fører til at samtaler med tolk blir litt annerledes enn direkte samtaler. Dette kan føre til at det blir vanskelig for et tegnspråklig barn å henge med i samtalen, spesielt hvis det er mange deltakere.

 • Får jeg like god kontakt med barnet via tolk?
  Det kan oppleves litt rart når barnet ikke ser på deg hele tiden, men på tolken. Du skal likevel se på og forholde deg til barnet underveis i samtalen. Vær oppmerksom på barnets respons på det du sier, både den som kommer via tolken og den du ser hos barnet.

 • Hva tenker vi at tolken kan bidra med?
  Tolkens oppgave er å utføre et språkarbeid. Tolken skal tilpasse seg situasjonen og deltakerne, men har ikke ansvar for at de som snakker sammen forstår hverandre. I situasjoner med barn kan vi ikke overlate ansvaret for barnet til tolken.

 • Hvilket ansvar har voksne i situasjoner med tolk?
  Voksne rundt barnet må tenke gjennom om barnet har mulighet til å være delaktig via tolk. Det er ikke tolken sin oppgave å ivareta barnet. Det ansvaret har de andre voksne. De må ha et blikk på barnet og hvordan barnet er delaktig i situasjonen.

 • Hva kan vi forvente av barna?
  Vi har sett at barn ser ut til å forstå tolkens rolle i strukturerte situasjoner, der en voksen har styringen på samtalen/aktiviteten. Det er likevel ikke gitt at de forstår hva som blir sagt, eller vet hvordan de selv kan opptre.

Bruk samtalemateriellet Tolking, hva er det? for å forberede barna på situasjoner med tolk. Snakk om hva en tolk gjør, hva som kan være vanskelig med tolk og hva de kan gjøre hvis de ikke forstår hva tolken sier.

Samtalemateriell

Bruk nettressursen "Tolking, hva er det?" når du skal snakke med barn om tolking. Her kan dere se eksempler på tolking i praksis, og få tips til hva dere kan snakke om.

Side 26 av 49