Til hovedinnhold

Tolking og barn

Muligheter og begrensninger

Tolk gir tegnspråklige barn, unge og voksne mulighet til å delta på talespråklige arenaer. Med tolk kan tegnspråklige barn delta på for eksempel svømmetrening og andre fritidsaktiviteter. Vi har vært inne på at direkte kommunikasjon er lettere, og har andre kvaliteter enn samtaler og deltakelse via tolk. Derfor må vi være oppmerksomme på at deltakelse med tolk ikke nødvendigvis oppleves som likeverdig deltakelse.

Voksne tegnspråklige, som deltar i gruppesamtaler med flest talespråklige, sier at det ofte er vanskelig å komme til ordet. De kan også oppleve at når de får ordet, så blir det gjerne feil timing og deres bidrag dør ut. Vi må være oppmerksomme på at barn som deltar i samhandling med tolk, kan oppleve at det blir vanskelig å bidra i samtaler der det er mange deltakere.

En annen utfordring med å delta i store grupper med tolk, er det sosiale. Studier som er gjort med voksne døve som samhandler med tolk på sin arbeidsplass, viser at det kan være vanskelig å bli kjent på det personlige plan (Young, Oram og Napier, 2018). Mange opplever at de i tolkede samtaler møter bare språket, mens de i direkte samtaler møter personen og språket.

I filmen under møter vi Mia som går på turn med tolk. Hun og mor deler sine tanker om hvordan dette fungerer.

Anbefalt litteratur

Side 27 av 49