Til hovedinnhold

Tolking og barn

Samarbeid og faste tolker

Som i mange andre situasjoner er godt samarbeid et bra utgangspunkt for å lykkes. Når du skal snakke med barn via tolk, er det en stor fordel at du har kunnskap om tolking. Hvordan du skal samarbeide med tolken vil variere ut ifra hvilken situasjon det er snakk om. Men uansett om du er pedagog, helsepersonell, rådgiver eller trener, er det lurt å ha en samtale med tolken på forhånd. Ofte er det lurt å involvere foresatte, og eventuelt barnet, i en slik forberedelse. Snakk sammen om de forventinger dere har til hverandre for at det skal bli en god situasjon. Hva er målet med aktiviteten, hva bør dere særlig være oppmerksomme på og annet dere eventuelt lurer på.

Tolker som kjenner situasjonen og de som deltar har bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb. For at barn skal få en god og trygg opplevelse av samhandling med tolk, må det etterstrebes å tilby faste tolker. Faste tolker skaper trygghet og bedre kvalitet på tolkingen.

I denne modulen har vi vært gjennom hva alle voksne rundt barna bør vite om tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere rundt hva som skjer.

Side 32 av 49