Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tilgjengelighet og inkludering

Tolk er viktig i et tilgjengelighetsperspektiv. Mange tegnspråklige har stor glede av mulighetene tolk gir til å delta på for eksempel turntrening, i familieselskap, på et foredrag osv. Vi skal likevel være klar over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne har et bevisst forhold til de begrensingene som ligger i det å være deltaker med tolk.

For barnas språkutvikling og følelse av tilhørighet, er det viktig at tegnspråklige barn også har tilgang på miljøer der de kan snakke direkte med andre, på tegnspråk. Språkrådet er tydelig på at tolk ikke kan erstatte tilgang på tegnspråkmiljø.

Anbefalt litteratur

Side 28 av 49