Til hovedinnhold

Tolking og barn

Strategier

I modulen Hva er tolking? var vi inne på at blikkontakt, tolkens prosesstid og turtaking gjør at samtale med tolk får en litt annen dynamikk. Barn har gjerne ikke så mye erfaring med å samtale via tolk. Noen ganger må tolken gjøre noen grep for å hjelpe til slik at det skal fungere. Voksne som snakker med barn via tolk må være oppmerksom på at det kan være vanskelig for barna å se på både tolken og alt det andre som skjer i en samtale. For å få til den dansen vi har vært inne på, må både tolken og den/de andre voksne ta hovedansvaret og føre barna i dansen.

I filmen under kan du se at tolken gjør et grep for å kompensere for at barnet ikke kan ba blikket festet flere steder samtidig.

Tolken sier at en må jobbe seg frem til noen strategier. Hvordan de løser dette i situasjoner med barn, vil nok være annerledes enn strategiene som brukes i forhold til voksne.

Side 23 av 49