Til hovedinnhold

Tolking og barn

Blir alt tolket?

Illustrasjon fra film med tre barn. Et av barna sier "Tolken tolker alt de hører, selv om det bare skal være en hemmelighet".

Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles forståelse av hva vi snakker om, kan være vanskelig nok i direkte kommunikasjon. Når alt skal gå via en tolk, er det en ekstra sårbarhet for at noe kan gå tapt i tolkeprosessen. Selv dyktige tolker kan misforstå eller gå glipp av noe som blir sagt.

Når det er mer enn to personer og tolk med i samtalen, kan det være vanskelig å få alle til å danse i takt. Den interaksjonelle jobben tolken må gjøre blir mer krevende når det er flere som er med i samtalen. Men dette er ikke bare krevende for tolken. De som er i språklig mindretall, ofte en eller få tegnspråklige, møter en del utfordringer i tolkede samtalen. En særlig utfordring, er turtaking og mulighet til å komme til ordet til rett tid. Dette er noen av det vi skal se nærmere på under Barn og tolking

Side 10 av 49