Til hovedinnhold

Tolking og barn

Hvem sin tolk?

Retten til tolk følger den tegnspråklige, og det er en etablert forståelse at det er den hørselshemmede/døve som trenger tolk. Men tolken er der like mye for de andre i samtalen. Helsesykepleieren hadde ikke fått gjort jobben sin uten tolk til stede.

Illustrasjon fra film med to barn, ett snakker tegnspråk og sier:  "Da må jeg ha tolk".

I filmen Barn om tolking forteller jenta at hun må ha tolk, fordi svømmelæreren ikke kan tegnspråk. Er det slik? Eller er det svømmelæreren som trenger tolk for å kunne undervise de tegnspråklige barna?

Tolken inngår som en del av samhandlingen, slik at de som ikke har et felles språk lettere skal kunne forstå hverandre. Tolken må derfor anses som alle «sin» tolk.

Side 9 av 49