Til hovedinnhold

Tolking og barn

Språkkompetanse

Når tegnspråklige barn introduseres for tolk, er det en fordel at de har aldersadekvate tegnspråkferdigheter og erfaring med tegnspråklig kommunikasjon. I filmen under kan du se en mor og en pedagog sine betraktninger rundt dette.

Som både mor og pedagog er inne på, så må barna få mulighet til å observere og bli kjent med tolking. De kan ikke overlates til å håndtere tolket samhandling på egenhånd i første omgang. Samhandling med tolk bør introduseres sammen med trygge voksne, gjerne døve. Slik kan barna se hvordan voksne forholder seg til tolk. Barna bør ha et sikkerhetsnett i en voksen som følger med på hvordan det går. En voksen som kan bistå med oppklaringer eller ekstra forklaringer underveis. Tolken må også tilpasse seg barnet og situasjonen.

Nå har vi sett på hvordan barn forholder seg til tolk. I modulen "Hva er tolking" viser vi til at blikkontakt, tolkens prosesstid og turtaking blir annerledes i tolkede samtaler. I de neste avsnittene vil du, med eksempler fra filmklipp, få se hvordan dette kan gjøre det litt utfordrende å delta i tolkede samtaler.

Side 14 av 49