Til hovedinnhold

Tolking og barn

Ansvar og evaluering

Avslutningsvis vil vi igjen peke på det ansvaret som ligger hos de voksne. Foreldre, ledere og pedagoger må se på tolking som en praksis som alle parter må gå inn i med kunnskap og forventningsavklaringer. Tolken er der for alle, ikke bare det tegnspråklige barnet/eleven. Det er ikke barna som har ansvar for at situasjoner og opplæring med tolk fungerer. Pedagoger må sørge for at det blir gjennomført jevnlige evalueringer av hvordan situasjoner og opplæring med tolk fungerer for barna.

Anbefalt litteratur

Side 41 av 49