Til hovedinnhold

Tolking og barn

Snakk med barna

Vi kan ikke forvente at barn håndterer kommunikasjon via tolk helt av seg selv. Før dere skal inn i en situasjon med tolk, kan dere bruke samtalemateriellet «Tolking, hva er det?" sammen med barna. Der møter dere Krølle som er 4 år, og går i en barnehage der de snakker både tegnspråk og norsk. Krølle har noen erfaringer med tolk og det er mye han lurer på. Ressursen inneholder klipp fra tolkesituasjoner og tips til hva dere kan snakke om.

Uavhengig av egen tolkeerfaring, vil vi anbefale at du går gjennom alle modulene i Tolking og barn før du snakker med barna. Det finnes ikke én fasit for alle situasjoner. Den største feilen du kan gjøre er å engasjere tolk og tenke at tilgang på språk og deltakelse er ivaretatt. Bruk den kunnskapen du tilegner deg, og eventuelt egne erfaringer når du utforsker tolking sammen med barna. Målet er ikke å fullt ut håndtere situasjoner med tolk med det første, men at barna skal få et bevisst forhold til tolking. Barn som erfarer tolking og blir klar over muligheter og begrensninger, vil på sikt bli i stand til å ivareta sine egne interesser og rettigheter.

Bruk ressursen «Tolking hva er det?» når du skal snakke med barna om tolking.

Side 38 av 49