Til hovedinnhold

Tolking og barn

Suksesskriterier

  • Anerkjenne at tolking ikke er det samme som direkte kommunikasjon
  • Kunnskap om hva tolking innebærer, hvordan det påvirker samtale og deltakelse
  • Samarbeid med tolken(e)
  • Evaluere hvilket utbytte barnet/eleven har av tolking
  • Barnets språklige ferdigheter og kommunikativ kompetanse
  • Faste tolker med riktig kompetanse

Side 42 av 49