Til hovedinnhold

Tolking og barn

Tolk på fritiden

Tegnspråklige barn kan ha nytte av tolk på ulike arenaer på fritiden. Det kan for eksempel være i idrett- og kulturtilbud og i sosiale sammenhenger som bursdager og familiesammenkomster. Foreldre til barn som skal samhandle via tolk, må ha god kunnskap om tolking. Slik kan de bedre være en støtte for barnet og legge til rette for at tolking kan bli en ressurs. Det er ikke sikkert det er riktig med tolk i alle situasjoner, og en tolk løser ikke alt. Men for mange kan tolk gjøre det litt lettere å delta på fritidsaktiviteter og i sosiale sammenhenger. Vi vil oppfordre foreldre til å gå gjennom alle modulene i denne ressursen, og dele råd og tips med de som skal møte deres barn via tolk.

En viktig forutsetning for at tolking skal fungere, er at alle parter har litt kunnskap om hva som er annerledes i tolkede samtaler. Og at alle gjør en innsats for at kommunikasjonssituasjonen skal kunne fungere så godt som mulig. «Råd og vink» er en hurtigveiledning med noen konkrete råd og tips. Innholdet foreligger også som en brosjyre (PDF) som kan skrives ut. Denne kan være fin å gi til for eksempel fritidsledere og trenere. Snakk også med tolkene, de vil være gode samarbeidspartnere for å få tolkingen til å fungere best mulig for ditt barn.

I brosjyren «Råd og vink» henvises det til nettressursen «Tolking og barn» som gir mer utfyllende informasjon. Via nettressursen får en også tilgang til samtalemateriellet som er laget for barn. En ressurs som også kan gi voksne et godt innblikk i tolkesituasjoner, fra barnas perspektiv. Det kan være opplysende for trenere, instruktører, famille og venner å se denne grunnleggende innføringen i hva tolking er. Og ikke minst hvordan tolking kan fungere – og ikke fungere.

Åpne brosjyre, Råd og vink (pdf)

Det er NAV som forvalter og organiserer tolketjeneste for døve, hørselshemmede og døvblinde. Barn kan få vedtak på tolk til fritidsaktiviteter, det som kalles «dagliglivets gjøremål». For mer informasjon om søknad og utprøving av tolking for barn, se på nettsiden NAV/Kunnskapsbanken eller ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Side 44 av 49