Til hovedinnhold

Tolking og barn

Råd og vink

Mange tegnspråklige barn deltar på fritidsaktiviteter med tolk. Som trener/leder for idrett og kulturtilbud, familie, eller en del av nettverket til tegnspråklige barn, er det ikke gitt at du vet hvordan du bør opptre i situasjoner med tolk. Hva kan du gjøre for å legge til rette for en situasjon der alle er inkludert? I dette avsnittet (Råd og vink) går vi gjennom det viktigste du bør vite om tolket samhandling. Hvis du ønsker å lære mer om tolking, kan du se flere moduler på denne temasiden om Tolking og barn.

Tolken er der for alle, og bistår med oversettelse mellom norsk og tegnspråk. Tolken sin oppgave er å tolke. Det er de andre voksne som har hovedansvaret for å skape et felleskap og legge til rette for at alle kan være med. Dette høres kanskje litt skummelt ut? Husk at tolken, foresatte, og i noen tilfeller barnet selv, er dine allierte. De kan ha mange gode forslag til hvordan dere kan samarbeide. Det kan være lurt å spørre dem hvis du lurer på noe om tegnspråk og tolking.

Filmen viser noen klipp fra en turntrening, og en mor som deler sine erfaringer med bruk av tolk på fritidsaktiviteter.

Tolkens prosesstid er den tiden tolken trenger for å oppfatte, forstå og oversette til tegnspråk det som sies. Dette fører til at de som ser på tolken får replikkene litt senere enn de andre. Hvis du for eksempel sier «klar, ferdig, gå» kan det ta litt lengre tid før beskjeden kommer frem via tolk. Hvis du stiller et spørsmål til gruppa, bør du vente til tolken har tolket ferdig, før du lar noen svare.

Forhold deg til barnet, ikke tolken. Selv om det kan føles rart med mindre blikkontakt, snakk direkte til den tegnspråklige. Se på den du snakker med. Noen ganger kan det være lettere for dere begge om du gir barnet direkte instruks. I klippet fra turntrening valgte treneren å be Mia se på henne for å vise bevegelsen. Ikke vær redd for å prøve å snakke direkte til det tegnspråklige barnet. Du kommer langt med å bruke gester, kroppsspråk og vise bevegelser.

Vær oppmerksom på det sosiale. Som mor i filmen var inne på, så kan det være utfordrende for tegnspråklige barn å bli en del av en gruppe med ikke tegnspråklige. Samarbeid med foreldre, barnet og tolken om hvordan hele gruppa kan få litt informasjon om hvorfor det er tolk til stedet og hva tolken gjør.

Tolken er til stede for alle, slik at de som ikke har et felles språk lettere skal kunne forstå hverandre. Tolken må derfor ansees som alle «sin» tolk.

Lær deg gjerne noen tegn så det blir lettere å ha direkte kontakt med den tegnspråklige. Spør gjerne vedkommende om tegn, eller bruk tegnordbok.no. Alle har behov for å bli sett, hvis du prøver å få litt direkte kontakt kan det ha stor betydning.

Ressurser for å lære tegn/tegnspråk

Side 45 av 49


Åpne brosjyre, Råd og vink (pdf)