Vi sprenger grenser

Statped har gjennomført en rekke piloter i barnehage, skole og foreldreopplæring i Vi sprenger grenser. Resultatene kan være nyttig for deg som jobber med læring og utvikling hos barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.

En bedre skole for alle!

Rektor var skeptisk til om de ville klare å gi den nye eleven med multifunksjonshemming det han hadde krav på.

– Vi har fått et skolemiljø som er helt unikt, mener rektor Sveinung Aagård ved Lauvsnes skole i dag.

Les om rektors valg

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, kan ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

Les mer om ASK

- Inkludering kjem ikkje av seg sjølv

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Les saken i Forskning.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!