Hva sier forskningen?

Hva sier forskningen om pedagogisk tilrettelegging for barn med store, sammensatte lærevansker?

Forskning om læring hos barn med utviklinghemming
NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning.
Les mer om hovedfunnene

Film: Forskning om familieliv med et funksjonshemmet barn
Professor Jan Tøssebro har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små og fram til overgang til voksen andre.
Se filmene

Å ha et funksjonshemmet barn - hvilke myter finnes?
Bryter familien sammen? Er søsken til de utviklingshemmede barna mer utsatte, og er det egentlig problemer med integrering av minoritetsbarn med særskilte behov?
Les artikkel av Jan Tøssebro, professor ved NTNU Samfunnsforskning

Får ikke være en del av flokken
De trives dårligere, får lavere karakterer og tas ofte ut av klassen. – Norsk skole må tenke nytt om elever med fysisk funksjonsnedsettelse, sier NOVA-forsker Jon Erik Finnvold i Dagsavisen 13. januar.
Les hele artikkelen