Om prosjektet «Vi sprenger grenser»

Mange elever med lærevansker og utviklingshemming møtes i dag av for lave forventinger og får ikke gode nok muligheter til å utvikle seg. Derfor har Kunnskapsdepartementet tatt initiativet til programmet «Vi sprenger grenser».

Prosjektet er forankret i stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» – Meld. St. 18 (2011–2012).

«Vi sprenger grenser» skal bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling hos barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemminger. Slik skal deres faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole økes.

Statpeds oppgaver

Statped har fått i oppgave å gjennomføre piloter knyttet til barnehage, skole og foreldreopplæring, samt følgeevaluering knyttet til pilotene. Pilotene vil kjøres i alle Statpeds fire regioner (sørøst, vest, midt og nord).

Oppdragsbrev til Statped fra Utdanningsdirektoratet (PDF)

Prosjektplan «Vi sprenger grenser»

Vi sprenger grenser avsluttes 31.12.2017 etter programmets siste fase, som dreier seg om utprøving- og tjenestevurdering.

Kontaktpersoner

FunksjonNavn
Nasjonal koordinator Erik Duncan
   
Kontaktperson Statped midt Herlaug Hjelmbrekke
Kontaktperson Statped sørøst Arild Kjølsrud
Kontaktperson Statped nord Mirjam Harkestad Olsen 
Kontaktperson Statped vest Anita Sande

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!