Søker det optimale

Charlottenlund barnehage har gjennom flere år vist vilje og evne til å satse på spesialpedagogikk, og har bred kompetanse på området. Nå er barnehagen valgt ut som Statped midts barnehagepilot i forbindelse med det store prosjektet «Vi sprenger grenser».

Charlottenlund barnehage ligger på et tidligere jordbruksområde rett utenfor Trondheim sentrum, og avdelingsnavn som Smia, Bua og Masstua bærer historien med seg videre. Sammen med Øvre Jakobsli barnehage utgjør de Jakobsli barnehager med en ungeflokk som teller rundt 160.

Charlottenlund barnehage har lang erfaring med arbeid rundt barn med nedsatt funksjonsevne Ledelsen i barnehagen er opptatt av spesialpedagogisk arbeid og det skaper engasjement.

Barnehagen har et eget team med fire spesialpedagoger som bistår begge de nevnte barnehagene. Og de er skjønt enige om at det er en styrke å ha et slikt faglig fellesskap og gode diskusjonspartnere. Alle i teamet har 2. avdeling spesialpedagogikk, og i tillegg har de egen ergoterapeut og barnepleier. Det er en engasjert gjeng stolt over barnehagens spesialkompetanse som møter meg mellom slagene en fredag ettermiddag. – Barnehagen har et stort opptaksområde og i tillegg har det vært flere som har valgt å søke inn barnet sitt her nettopp på grunn av den brede kompetansen vi har, forteller damene.

 Mulighet for læring

I årets barnegruppe er det blant annet barn med store, sammensatte lærevansker, og et av barna er med i Vi sprenger grenser-piloten. I følge spesialpedagogene var det ikke vanskelig å si ja når barnehagen ble forespurt om å delta. – Vi trenger kompetanseheving hele tiden, og som deltakere i «Vi sprenger grenser» får vi det. Statped har allerede i ett års tid vært inne i saken som pilotprosjektet bygger, så vi kjenner rådgiverne godt. Derfor handler det nå om å jobbe videre med det vi allerede er inne i, dykke dypere og få tettere oppfølging. Barnet har utfordringer med både syn, hørsel, motorikk og andre ting. Derfor er det flere rådgivere i Statped som er inne med ulik type kompetanse. Og vi lærer masse! Vi sier nesten aldri nei til å bli med på prosjekter vi, sier damene og bryter ut i latter over egen iver.

Den spesialpedagogiske kunnskapen på Charlottenlund er stor, men de ansatte forteller at det gir trygghet å ha fagfolk i ryggen som kan bekrefte at man er på riktig vei. Spesielt når resultatene uteblir og tålmodigheten blir satt på prøve.

- Piloten er bygd omkring en utfordrende sak. Mye av det vi lærer har overføringsverdi til andre unger i barnehagen, mens andre ting er ganske unike for nevnte barn. Det var mange nye utfordringer den dagen barnet startet hos oss, og vi strevde før fagfolkene kom på banen. Hvor skal vi starte, liksom? Syn? Hørsel? Vi opplevde at mange fagfolk også satt på gjerdet og ventet på «de andre». Så de fire-fem første månedene var vanskelige. Men vi «maste og maste», og ville ha hjelp for å komme i gang. Og vi håper at vår deltakelse i prosjektet kan bidra til at andre barnehager senere ikke får den samme vanskelige starten. Det har også vært en motivasjon for å delta i «Vi sprenger grenser», forteller spesialpedagogene.

 Givende foreldresamarbeid

Teamet er skjønt enige om at som spesialpedagoger får de jobbe med en spennende gruppe barn. – I barnehagen kan det fort bli mye rutiner, mens i jobben som spesialpedagog er det lite rutiner, konstant læring og muligheten for å gå i dybden på et fagområde. Dessuten setter vi stor pris på foreldresamarbeidet. Det er både lærerikt og gir samtidig en god følelse av å kunne bidra etter som vi kommer tett på familiene og deres opp og nedturer.

 Hjelpsomme barn

Spesialpedagogene forteller at de kun har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre til alle de andre barna i gruppen. – Foreldrene til barna med behov for tilrettelegging har vært veldig åpne på foreldremøter om barna sine. Så disse barna er en naturlig del av barnehagen, og populære blant resten av gruppen. Empatien er veldig synlig allerede blant ett- til to- åringene. De kommer med smukken, setter på brillene og gir de flaska, gjerne etter å ha tatt en liten tyvtår selv! Blant de eldre barna har vi hatt mange gode samtaler om hvor ulike behov vi mennesker har. Det er veldig populært å bli med og hjelpe oss, og de blir raskt flinke til å tolke signaler. Gjennom deltakelsen blir de også sett og føler seg betydningsfulle når vi skryter av dem. «Se så glad du gjorde henne nå, du fikk henne til å smile». Håpet er at overgangen til skolen skal bli enklere når de lærer barna med særskilte behov å kjenne allerede i barnehagen.

Tidlig på med skoleforberedelser

Selv om skolestart er noen år frem i tid, er skoleovergangen allerede et tema. - Vi håper på en videre utvikling innenfor satsningsområdene, og ønsker å skape en trygghet hos foreldrene på at overgangen til skolen skal bli så god som mulig. Vi skal jobbe mye med det. Få skolefolkene hit, dra på skolebesøk og sørge for at kompetansen vår blir overført. Barna er så avhengig av de voksne, og det tar tid å bli kjent og lære å tolke barnas signaler. Barnet overrasker oss hele tiden, men vi vet ikke i dag hvor langt vi kan nå frem til skolestart. Det viktige er at vi står klare med nye utfordringer og ikke tenker at det er greit å bli en stund på et utviklingstrinn når nye milepæler nås. Andre barn er jo også i konstant utvikling.

Spesialpedagogene ved Charlottenlund barnehage har store ambisjoner for barna. – Oppvekst i kommune og andre har ment at vi kanskje er vel ambisiøse. Men vi tar ikke til takke med godt nok, men vil ha det optimalt, slår gjengen fast!

Les mer om Vi sprenger grenser her.

Bilde av spesialpedagogene

Spesialpedagogene Thea Rime (til høyre), Unn Kristin Sandnes,Lotte Knudsen og Ida Juberg synes det er spennende å delta i Vi sprenger grenser.