Et videre perspektiv

Berit Glad Remen ved oppvekstkontoret i Sortland kommune har engasjert seg sterkt i i prosjektet «Vi sprenger grenser». – Jeg er opptatt av hvor i systemet ting stopper opp, forteller Remen.

Berit Glad Remen sitter i den regionale prosjektgruppa for barnehagepiloten i Statped nord. – Min viktigste oppgave er veiledning og utvikling av kommunens barnehager og skoler. Vi er liten i verden, men stor i Vesterålen med våre 9 skoler og 14 barnehager.

Hva hindrer samarbeid?

Sortland kommune er godt koblet på Vi sprenger grenser-prosjektet, og Berit Glad Remen er med i den regionale prosjektgruppen for barnehagepiloten i Statped nord. – For oss er «Vi sprenger grenser» en mulighet til å få tilført kompetanse utenfra og knytte til oss verdifulle kontakter. Andre involverte i prosjektet sitter selvsagt med mer inngående kjennskap til selve fokusbarnet i barnehagepiloten enn det jeg gjør. Jeg er ikke så opptatt av den enkelte saken. Mitt engasjement skyldes at jeg er opptatt av systemet. Jeg spør meg selv: hvordan kan vi generalisere det vi lærer? Når vi for eksempel trenger bistand i en sak, og opplever at det stopper opp hos BUP, så kan vi ikke bare konstanter at det skjer. Da er det at jeg ut fra mitt ståsted spør om det er ting i lovverket som hindrer samarbeidet, eller ligger hindrene i systemet vi har bygd opp?

Bilde Berit

 Remen er opptatt av at ingen barn skal glippe, og mener det ikke finnes noen unnskyldning for at det skal skje heller. - I dag går nesten alle barn i barnehagen, og det fra tidlig alder av. Derfor kan ikke vi være overrasket når vi får barn i skolen med spesielle behov. Det barnet skal vi ha sett allerede i barnehagen. Spørsmålet er når klokken skal ringe? Når er det riktig å sette inn tiltak? Det er viktig at kommunens pedagoger er gode på dette.

 Ikke likeverdige tjenester

Remen forteller at de fra Oppvekstkontorets side er glade for at de fikk lov til å bli med på barnehagepiloten i Vi sprenger grenser, og ønsket i utgangspunktet å få delta på skolepiloten også. All kompetanse kommunen kan få tilført tas imot med åpne armer. - Det er ikke likeverdig tilgang til spesialpedagogiske tjenester i dag, det må vi bare konstatere. Får en liten kommune som oss langt oppe i nord for eksempel et barn som er hørselshemmet og hvor både barn og foreldre trenger tegnspråkkurs, har det store økonomiske konsekvenser for oss som skal sende denne familien på opphold i Trondheim. Ting ser ganske annerledes ut for Trondheim kommune. Barnet og foreldrene har rettigheter, men disse er mer krevende å møte for en liten kommune hvor reiseavstandene er store.

Og Remen er tydelig på en ting. Bak godt spesialpedagogisk arbeid må det ligge gode verdier og holdninger. - Det legges ned mye godt arbeid i kommunen på det spesialpedagogiske feltet, og vi er blant annet tydelige på at elever med spesielle behov bare unntaksvis skal tas ut av klasserommet. Det samme er ønskelig i barnehagen. Alle barn skal være en del av fellesskapet. Vi må ivareta de variasjonene som er for å utvide normalbegrepet, sier Berit Glad Remen ved oppvekstkontoret i Sortland kommune.

Hva er det viktigste du har lært av prosjektet «Vi sprenger grenser» i nord så langt?

Bilde LisaLisa Rist, styrer Sigerfjord barnehage

Betydningen av struktur! Det er viktig med struktur for alle barn, men spesielt viktig for barn med sammensatte lærevansker.

 

Bilde HermineHermine Ødegaard, assistent           Sigerfjord barnehage

Jeg har lært hvor viktig det er å ha riktig diagnose på barnet slik at man får satt inn de riktige tiltakene.

Bilde BeritBerit Glad Remen, oppvekstkontoret Sortland kommune

Det har vært godt å bli påmint hvor stor kontaktflate foreldre til barn med spesielle behov har, og hvor mange de skal forholde seg til.

 

 Bilde HegeHege Tverfjell, rådgiver PPD

Fremdrift! Jeg har sett hvor fort man kan få ting til å skje når kunnskapen er samkjørt.

 

Bilde SiriSiri Grytøyr, seniorrådgiver Statped

Når relasjoner er etablert, og teknisk kompetanse er tilgjengelig, så ligger det uante muligheter i avstandsoverbyggende teknologi for oss her nord.

Mer om Vi sprenger grenser