Tegn-til-tale for hele skolen

Alle lærerne til Ole Martin har deltatt på kurs i tegn-til-tale for å gjøre kommunikasjonen enklere. Til høsten er planen at medelevene også skal få et introduksjonskurs. 

Ole MartinDet er naturfag som står på timeplanen på 8. trinn ved Mo ungdomsskole i Mo i Rana. På første rad sitter lysluggen Ole Martin og følger lærer Oddvar Høyvågs introduksjon. Oddvar snakker om hvilke betingelser som skal til for å få frø til å spire. Ole Martin har Downs syndrom. Selv om han forstår det meste av det som blir sagt, er det vanskelig å oppfatte hva han sier.Han har derfor stor nytte av å bruke tegn-til-tale som støtte i kommunikasjonen. Oddvar tegnsetter nøkkelord som «jord», «frø»  og «vann» mens han snakker med klassen. 

– Barn som har en språkvanske, spesielt barn med Downs syndrom, har en sterkere visuell enn auditiv forståelse. Tegn-til-tale er derfor avgjørende i kommunikasjonen, forteller Rebekka H. Nykmark. Hun er seniorrådgiver i Statped og en av dem som har fulgt opp Ole Martin.

Holdningsarbeid

For en tid tilbake samlet hun og kollegene hennes alle lærere og assistenter på trinnet til et introduksjonskurs i tegn-til-tale. – Min erfaring fra tidligere er at det er viktig å møte eleven og nettverket og være til stede på skolen. Det første kurset handlet vel så mye om holdningsarbeid og retten til å kunne forstå og uttrykke seg som det å lære konkrete tegn, forteller Rebekka. Hun roser skolens lærere for gode refleksjoner, engasjement og diskusjoner i løpet av introduksjonskurset. Det er senere fulgt opp med et kurs på videokonferanse. Målet er at Ole Martin skal føle seg som en inkludert deltaker på skolen og bli møtt av folk som våger å kommunisere med ham. Rebekka gleder seg over å konstatere at noen av lærerne er godt i gang med å bruke tegn i timene.

Tegnordbok

– Givende, sier faglærer Oddvar når vi spør hvordan han synes det har vært å lære tegn-til-tale. – Nå bruker jeg tegnordboka når nye emner skal introduseres for å lære de viktigste tegnene. Så bygger jeg på og blir bedre etter hvert. Foreløpig bruker ikke Ole Martin så mye tegn til meg i vår kommunikasjon, men jeg tror at det blir bedre når jeg blir bedre. Dessuten har Ole Martins mor fortalt at han har vist henne nye tegn hjemme, så han plukker dem opp, konstaterer Oddvar.

Til høsten tar skolen opplæringen i tegn-til-tale et skritt videre etter initiativ fra skolen. – Planen er at vi skal ha en introduksjonskurs for alle elevene på Ole Martins trinn, forteller Rebekka. Hun mener det vil være positivt for elevene også. – Visuell kommunikasjon er en kompetanse de tar med seg videre. Det vil være en styrke i møte med folk med språk- og kommunikasjonsvansker, for eksempel fremmedspråklige, fastslår seniorrådgiveren.