Guide: Veien til en meningsfull skolehverdag

Denne enkle guiden er laget som en hjelp for lærere og skoleledere som skal ta imot nye elever med store og sammensatte lærevansker og utviklingshemming, og som ikke kjenner elevgruppa fra før.