Inkludering

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv.

Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.

Hva er inkludering?

Hør hele Inkluderingspodden

Episode 1

Milde hørselstap – er det så farlig?

Hvilke utfordringer møter personer med nedsatt hørsel? Hør Olve som har et ensidig hørselstap, og Kaja som har et mildt hørselstap.

Episode 2

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Leonard (8) har dyskinisk celebral parese. Da er talespråk utfordrende. Hør hvordan han bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Episode 3

Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se

Barn behøver bokstaver for å lære å lese og skrive. Men hva skjer hvis barnet ikke ser? Hør Ada (5) og spesialpedagog Anne. 

Inkludering kjem ikkje av seg sjølv

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Forskning.no

Inkludering og deltagelse i ordinær opplæring

Slik kan du inkludere barn med autisme og utviklingshemming i ordinær opplæring.  

Les mer