Til hovedinnhold

David Mitchells ti faktorer i barnehagen

David Mitchell har gått gjennom mer enn 3000 studier om å undervise elever som trenger særskilt tilrettelegging. Han finner at inkluderende læringsmiljø kan gi betydelig lang- og korttids-effekt på barns kognitive og sosial utvikling.

Han fant frem til ti faktorer, som han mener er forutsetninger for å lykkes med inkluderende opplæring. Disse faktorene vil all i hovedsak også gjelde i barnehagen.

Ti faktorer i barnehagen