Til hovedinnhold

Inkludering og AD/HD

Venner og nettverk er viktig for å mestre livet og utvikle et godt selvbilde. Her er personer med AD/HD utsatt for stor risiko.