Til hovedinnhold

Inkludering og ervervet hjerneskade

Å bli inkludert i barnehagen, skolen eller på jobben er avgjørende for læring, utvikling og livskvalitet.

Mange forandrer seg etter en ervervet hjerneskade. De opplever å ikke passe inn på samme måte. Kanskje oppfatter omgivelsene dem annerledes. Dette kan gi en annen selvoppfatning og selvfølelse.

Ta grep

Ta grep for å få til en god inkludering i barnehage, skole eller på jobb. De første tiltakene er:

  • Informere barnehagen, klassen eller arbeidsplassen. Bestem selv hvilken informasjon som skal gis. Gjenta informasjonen jevnlig over en lenger periode for at medelever skal huske den.
  • Husk at alle sosialiseringsarenaer er viktige. Inkludering og deltakelse er like viktig hjemme og i fritiden som i barnehage, skole og på jobb.

En prosess

Inkludering er en prosess og noe vi må jobbe med hele tiden. God inkludering øker mulighetene for læring, utvikling og trivsel. Derfor må barnehage, skole og arbeidsgivere ha kontinuerlig fokus på å inkludere mennesker med ervervet hjerneskade.

Tiltak for å inkludere

Rollelek

Rollelek er nyttig for de yngste. Vi skaper et inkluderende miljø når alle har en rolle i leken. Rollelek lærer barna å være i relasjon til hverandre og gir gode, felles opplevelser.

Skap positive opplevelser

Ta utgangspunkt i lek og aktiviteter som personen mestrer, og gjør disse til fellesaktiviteter. Det gir muligheter for positive opplevelser og personen får delta i et fellesskap.

Gi hjelp til å fokusere

Hjelp personen til å ha fokus og holde på oppmerksomheten. Gjør personen oppmerksom på at nå skjer det noe ved tavla, på podiet eller ute.

Gi støtte i kommunikasjonen

Vær en støtte i kommunikasjonen. Gi hjelp til å styre oppmerksomheten mot det de andre sier og gjør. Da blir det lettere å være med i samtaler og relasjonene styrkes.

Lag plass til alle

Sørg for å sette sammen grupper med en god balanse og plass til alle, både i fritiden, i opplæring og på jobben.

Mange sliter med å følge med i sosiale sammenhenger etter en ervervet hjerneskade. De føler seg gjerne ekskludert fordi de ikke er så rask som tidligere og trekker seg lett tilbake.

Gi tid, plass og støtte slik at personen blir en aktiv deltaker.

Ikke skap stress

Med en ervervet hjerneskade blir mange lett stresset. De blir lett sliten og må ha pause fra fellesskapet når de må forholde seg til flere inntrykk enn de har kapasitet til.

God ledelse og struktur reduserer stress og hjelper personen å delta lengre i fellesskapet - og bli mer inkludert.