Relasjoner

Gode relasjoner er en forutsetning for læring og utvikling. 

Her finner du artikler og læringsressurser om relasjoner for barn og unge med særskilte opplæringsbehov og behov for tilrettelegging.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan brukes som støtte for å mestre sosialt samspill. Les mer på temasiden og få tips, ideer og eksempler i digitale verktøy.

Gå til temaside

Gode relasjoner forebygger mobbing

Relasjoner, forståelse og læreplanmål

Relasjoner mellom elever – emosjonelt, sosialt og faglig

Ein klasse full av bestevener

Elevar som slit med talespråk, blir marginaliserte på skulen

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på. Det seier Ph.D. Jørn Østvik, som har disputert med avhandlinga «Friendships among students using AAC in Norwegian public mainstream primary schools».  

Forskning.no