Rettigheter og plikter

Særlige opplæringsbehov kan lede til rettigheter, og kan føre med seg en del plikter.