Om SEVU-PPT

«Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten» (SEVU-PPT) er rettet mot ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste.

SEVU-PPT er en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. 

Formålet med SEVU-PPT 2013–2018 er å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Statped skal

  • etablere og lede regionale nettverk
  • gjennomføre årlige nasjonale nettverkskonferanser 
  • tilby etterutdanning
  • bistå NTNU i å koordinere utviklingen av etter- og videreutdanningstilbud

Samlinger og konferanser

I tillegg til etter- og videreutdanningstilbudet vil Statped legge opp til regionale og nasjonale møtepunkter og kurs i hele landet.

Andre bidragsytere

Bakgrunnsinformasjon

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!