Til hovedinnhold

Nevroutviklingsforstyrrelser

Sensoriske vansker og skolefravær

Flere av elevene med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær har sensoriske vansker. Det betyr at hjernen tolker sanseinntrykk som lyd, smak, berøring, lukt og synsinntrykk på en annen måte enn personer uten disse utfordringene. Det å være i et klasserom for elever med nevroutviklingsforstyrrelser og sensoriske vansker kan derfor bli svært krevende.

Overbelastning og stress

Elever med sensoriske vansker kan være hypersensitive (overfølsom) eller hyposensitiv (underfølsom) i en eller flere sansekanaler, som hørsel, syn, berøring, lukt og smak. Å være sensitiv på flere områder gjør at mange sanseinntrykk samtidig oppleves sterkt for den som har sensoriske vansker. I et klasserom kan det bli vanskelig å skille viktig fra uviktig informasjon. Det læreren sier kan bli vanskelig å skille fra andre sanseinntrykk i klasserommet. Sensoriske vansker kan være en av mange faktorer som gjør at det blir uutholdelig for eleven å være i klasserommet. Dagsformen kan variere, og eleven kan reagere ulikt på de ulike inntrykkene ut fra dagsformen. Det er vanlig at jo mer stress eleven opplever, jo mer overfølsom blir han for sensoriske inntrykk.

Sensoriske vansker fører til frustrasjon for eleven og for omgivelsene, og det kan bli utfordrende med sosial deltakelse og læring. Det kan oppstå situasjoner der elever med nevroutviklingsforstyrrelser nekter å være til stede eller i nærheten av bestemte personer eller steder.

Kartlegging av sensoriske vansker

Ofte kan ikke eleven forklare hva som er plagsomt, og omgivelsene har vansker med å tolke signalene, og dermed hjelpe dem. Det er viktig å vite at sensoriske utfordringer er reelle vansker, og at enkelte sanseinntrykk virkelig oppleves som smertefulle eller uoverkommelige. Elever med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær bør kartlegges ut fra hvordan de opplever sensoriske inntrykk i klasserommet.

Tips om kartleggingsverktøy, se våre nettsider:

Mer informasjon om kartlegging av autisme og sensoriske vansker på våre nettsider.

Hva man er sansevar for, og graden av det, er svært individuelt.

Hørsel:

 • Lyder kan oppleves som forstyrrende, plagsomme eller smertefulle.
 • Det kan være vanskelig å skille ut viktig informasjon.
 • Hører alle lyder like høyt.
 • Hører lyder andre ikke hører.
 • Andre reaksjoner på vanlige hørselsinntrykk.

Syn:

 • Sterkt lys eller lysrør kan være ubehagelig (noen lys blinker raskt uten at det blir lagt merke til av personer uten sensoriske vansker).
 • Reflekser fra lys kan være ubehagelig og forstyrrende.
 • Det kan oppleves en sterk kontrast mellom lys og skygge.
 • Ulike mønstre kan oppleves som rotete og ubehagelig.
 • Farger blir sterkere.
 • Mange synsinntrykk på en gang, vanskelig å ha fokus på det som er viktig og en ting av gangen.

Lukt:

 • Overveldende lukter.
 • Kan lukte ting mye sterkere enn vanlig.

Smak:

 • Sterke preferanser.
 • Intense og vonde smaker.
 • Vanskelig å blande smaker.
 • Enkelte og flere konsistenser kan være ubehagelig og vanskelig å ha i munnen.
 • Smaker nyanser sterkt, for eksempel vann fra ulike springer Vann fra springen er for eksempel ikke det samme som vann fra en annen spring.

Berøring:

 • Annerledes respons på smerte.
 • Kjenner ikke om det er for varmt eller kaldt.
 • Ting føles intenst og vondt mot huden (for eksempel dusjstrålen).
 • Må være forberedt på å være nær noen, for eksempel kan det å stå i kø er vanskelig.
 • Ulike tekstiler i klær kan kjennes ubehagelig mot huden og gjøre fysisk vondt. Merkelapper på klær er ofte ubehagelig.
 • Hygiene kan være vanskelig.

Opplev klasserommet fra perspektivet til elever med sensoriske vansker

Statped har laget en 360-graders film i VR (Virtual Reality) for å vise hvordan det kan oppleves å være i et klasserom for en elev som har sensoriske vansker. Filmen bygger på intervjuer med elever som har sensoriske vansker.

Hvordan få tilgang til filmen:

 • Du trenger en Oculus VR-brille for å se filmen.
 • Kontakt Statped på e-post for å få oversendt filmen. Merk emne-feltet med VR-film om sensoriske vansker.

Side 4 av 13