Barnehage

Tilrettelegging for utvikling og læring før skolealder.

Strakstilbud og tidlig innsats

Statped kan gi strakstilbud ved nyoppdagete funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Dette er tilbud til brukere, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere.

Les om Statpeds strakstilbud