Grunnleggende ferdigheter

Kunnskapsløftet har definert fem ferdigheter som grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.