Å kunne lese | www.statped.no

Å kunne lese

Leseferdigheter og kompenserende ferdigheter for å avkode og forstå en tekst, på papir eller digitalt, er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

Lesevansker, avkoding, forståelse og strategier

Hva er lesevansker?

Avkoding og ressurser

Leseforståelse og -strategier

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!