Å kunne skrive

Skriveferdigheter og kompenserende ferdigheter har betydning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.