Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter og bruk av teknologi i opplæringen er en viktig forutsetning for læring og aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.