Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter og kompenserende ferdigheter har betydning for livslang læring og for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.