Tilrettelegging ved prøver og eksamen

Elever med særlige opplæringsbehov kan ha nytte av og rettigheter til tilrettelegging ved prøver og eksamen.