Voksne

Alle som har særlige opplæringsbehov, har mulighet til å utvikle seg og lære. Dette krever at opplæring tilpasses til særskilte eller spesielle behov.