Til hovedinnhold

Universell utforming av presentasjoner

Alle presentasjoner bør være lette å lese og lette å forstå. Oppsettet skal være en hjelp til å forstå budskapet. Presentasjonene skal blant annet kunne leses på leselist.

Slik får du tilgjengelige presentasjoner:

 • Skriftstørrelsen bør minst være 28 punkt på tekst og 32 punkt i overskrift.
 • Bruk skrifttyper uten seriffer. Bruk for eksempel Arial eller Verdana. Dette er fonter som er lette å lese.
 • Bruk innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater. Ikke bytt om på rekkefølgen, da det blir vanskelig for dem som bruker leselist.
 • Unngå blokkbokstaver, kursiv og understreking. Dette gir dårligere lesbarhet.
 • Skriv korte setninger og bruk maks fire-fem punktmarkeringer per lysark.
 • Ha gode kontraster: mørk tekst (sort, blå, grønn) på lys bakgrunn (hvit eller svakt farget). Lys tekst på mørk bakgrunn kan gi dårlig lesbarhet.
 • Skriv aldri tekst på mønstret bakgrunn, på bilder eller grafiske elementer. Det gir dårlig lesbarhet.
 • Grafiske elementer og bilder bør minst fylle halve lysarket. Maks to grafiske elementer per lysark. Disse bør merkes med alternativ tekst
 • Lag presentasjoner som har god lesbarhet også når de skrives ut.
 • Velg effekter med omhu.
 • En presentasjon stimulerer visuelt. Ikke fyll presentasjonen med tekst, bruk heller notafunksjon til å notere det du vil si.

Tips når du skal snakke til en forsamling:

 • Les opp teksten i presentasjonen av hensyn til de som ikke ser.
 • Beskriv det du peker på. Unngå ord som "her", "der", "slik" og "sånn" uten å beskrive det nærmere.
 • Bilder, diagram og lignende som vises, bør beskrives muntlig.
 • Referer muntlig innhold i videoer og filmsnutter hvis disse ikke er tekstet eller synstolket.
 • Snakk tydelig og ikke for fort. Vær spesielt oppmerksom når det brukes tolk.
 • Gjenta spørsmål som stilles av publikum som ikke har mikrofon.
 • Uttrykk deg slik at budskapet er lett å forstå når det tolkes, uten behov for forklaring eller bearbeidelse fra tolkens side.
 • Ha ansiktet vendt mot publikum.
 • Bruk mikrofon – også når det er relativt få deltakere, da noen kan være avhengige av teleslyngeanlegg
 • Unngå å stå i motlys (eks. mot vindu). Gode lysforhold letter munnavlesning