Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

På oppdrag fra Udir har Statped vurdert muligheten for et «Tidlig innsats-tilbud» for gruppen barn med omfattende motoriske vansker og med kognitiv kapasitet som gjør at de vil ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) livet ut. På denne delen av Statped sine nettsider får du tilgang til kunnskap om utfordringer og tiltak rettet mot denne målgruppen.

For å få til god utvikling er det nødvendig med oppfølging knyttet til kommunikasjon og ASK fra kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Her finner du en veileder som er skrevet som en del av Statped sitt forslag om Tidlig innsats. Veilederen omhandler tema som en veiledning og oppfølging bør ta for seg. Innholdet vil være relevant for alle som skal gi tjenester innenfor ASK-området. Se vårt fagstoff om ASK. Opptak og presentasjoner vil bli liggende  til 15.mars 2021.

Presentasjoner og opptak fra fagdagen

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • En presentasjon av oppdraget

  Last ned presentasjonen (PDF)

  Gro Narten Markestad

  Gro jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

   

  Et møte med foreldre

  Malin Thoresen

  Mor til ASK bruker

  Kim Andre Bergin

  Far til ASK bruker

   

  Det lokale hjelpeapparatets muligheter for innsats – en PP-rådgivers refleksjoner

  Last ned presentasjonen (PDF)

  Heidi Øyhus Stensæter

  PP-rådgiver i PPT i Nordre Land

   

 • Last ned presentasjonen (PDF)

  Gro Narten Markestad

  Gro jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 • Last ned presentasjon (PDF)

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

   

 • Last ned presentasjonen (PDF)

  Bjørg Sissel Hoêm

  Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 • Hanne Almås

  Seniorrådgiver i Statped, nasjonalt ASK-team

   

   

 • Last ned presentasjon (PDF)

  Gro Narten Markestad

  Gro jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 • Last ned presentasjoen (PDF)

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

 • Last ned presentasjonen (PDF)

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Hilde jobber  som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 • Last ned presentasjonen (PDF).

  Anne-Merethe Kleppenes

  Fagligleder for det nasjonal alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) team, Statped

   

 • Vi svarer på spørsmål fra chaten.