Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring retter seg mot elever som har opplæring i tegnspråk og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø. Målet er at eleven skal blir tospråklig og kunne veksle mellom norsk og tegnspråk etter eget ønske og behov.