Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Statpeds deltidsopplæring retter seg mot elever som har behov for opplæring i et tegnspråklig læringsmiljø.