Deltidsopplæring og tilbud til foreldre og søsken

Statped gir deltidsopplæring til døve og sterkt tunghørte elever i grunnskolealder som har behov for opplæring i et tegnspråklig miljø. Opplæringen har også et foreldre- og søskentilbud.

For elever med nedsatt hørsel er søsken og foreldre en viktig del av nærmiljøet og det tegnspråklige felleskapet. Derfor handler et helhetlig tjenestetilbud til deltidselevene også om de familiære og sosiale nettverkene de er en del av.

Tilbud til foreldre og søsken blir gitt i alle Statpeds regioner. I praksis innebærer det at søsken får mulighet til å lære norsk tegnspråk sammen med foreldrene sine.

Tilbudet blir gitt gjennom en kursrekke i Statped som kalles «Se mitt språk».

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!