Botilbud ved deltidsopplæring

Ved deltidsopplæring i Statped er botilbud kostnadsfritt for elever, foresatte og kommuner.

Trondheim

Elevhjemmet ved Statped midt har botilbud for elever som får deltidsopplæring.

Bergen og Oslo

Elever og foresatte som bor langt unna lokasjon Bergen eller Oslo, kan få et ubemannet botilbud ved deltidsopphold.

I Bergen kan elever på 8.–10. trinn komme uten foresatte, og elever på 5.–7. trinn kan komme uten foreldre to uker i året.