Fjernundervisning i norsk tegnspråk

Deltidselever som ønsker det, kan få tilbud om undervisning i norsk tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen. 

Å lære språk forutsetter kommunikasjon med andre, men mange deltidselever har få tegnspråklige samtalepartnere i hjemmemiljøet. Derfor tilbyr deltidsopplæringen én økt med fjernundervisning i uken for deltidselever i alle regioner. Økten kan vare fra 20–45 minutter.

Målet med fjernundervisning er å kunne gi likeverdige tjenester til alle elevene uavhengig av hvor de bor. Fjernundervisning tar utgangspunkt i læreplanen for norsk tegnspråk og/eller den tegnspråklige delen av elevers individuelle opplæringsplan.

Det er en integrert del av deltidsopplæringen, og vil derfor knyttes til tema som det undervises i de ukene elevene er på deltidsopphold.

Oppstartsdato for fjernundervisning finner du på Microsoft Teams, som er læringsplattformen. 

Brukerveiledninger for fjernundervisningen

Les mer om hvordan fjernundervisningen organiseres, ansvarsfordeling og teknisk utstyr som kreves. 

Skjema for kontaktinformasjon

Det er viktig at vi har riktige opplysninger og kontaktpersoner ved skolene som ønsker fjernundervisning. Derfor må dette skjemaet fylles ut for hvert skoleår. 

Skjema for kontaktinformasjon til skoler