Ny modell for deltidsopplæring

Statped har arbeidet med en ny modell for deltidsopplæring av hørselshemmede elever. Arbeidet er oppsummert i en sluttrapport. 

Sluttrapport forslag til ny modell for deltidsopplæring i Statped (pdf)

Utdanningsdirektoratet sin vurdering av hvordan Statped følger opp Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester (pdf)