Om deltidsopplæringen

Statped gir opplæring på deltid til hørselshemmede elever i grunnskolen som har behov for å få opplæring i et tegnspråklig miljø. Det undervises etter ordinære læreplaner og særskilte læreplaner for hørselshemmede elever. 

Målgruppe

Utgangspunktet for undervisningen er elevens enkeltvedtak om opplæring i og på tegnspråk og/eller spesialundervisning i tegnspråklig kommunikasjon. 

Målgruppern er elever i grunnskolen som får opplæring etter § 2-6 i opplæringslova eller tegnspråkopplæring med utgangspunkt i § 5-1 i opplæringslova, og som på bakgrunn av sakkyndig vurdering har behov for opplæring på en alternativ opplæringsarena.

Undervisningen

Det undervises etter ordinære læreplaner og særskilte læreplaner for hørselshemmede elever.

Deltidsopplæring foregår i et tegnspråklig miljø i inntil tolv uker av skoleåret.

Les mer om

Opplæringen kombineres gjerne med fjernundervisning og 

Mål 

  • Gi god og tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø
  • Gi tospråklig (norsk og norsk tegnspråk) opplæring i tråd med elevens enkeltvedtak
  • Øke elevens motivasjon og mestring
  • Styrke elevens identitet, selvfølelse og tilhørighet
  • Skape bevissthet om elevens egne evner og muligheter
  • Skape helhet og sammenheng i opplæringen gjennom et nært samarbeid med bostedsskolen.

Deltidsopplæringen skal samarbeide tett med bostedsskolen. Undervisningen skal være i tråd med opplæringslovens bestemmelser. Personalet som underviser, er omfattet av de samme kompetansekravene som ellers i norsk skole. I tillegg til den faglige opplæringen skal deltidsopplæringen også være en sosial møteplass i et tospråklig miljø. En gang i året samles deltidselevene på 8.–10. trinn fra hele landet til en nasjonal felles uke.