Deltidsopplæringen i Oslo

Deltidsopplæringen i sørøst tar i mot elever fra Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. 

Undervisningen gis ved Statped sørøst holder til i D-bygget på Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768. 

Lærere og foreldre inviteres med 

Elevenes lærere er invitert til å delta samme uke som elevene, for å få opplæring i tegnspråk med observasjon i deltidsklasserommet til elevens lærere. Dette er forbeholdt lærere med lav tegnspråkkompetanse og varer over to dager i løpet av deltidsuken.

Foreldrekurset Se Mitt Språk koordineres også sammen med deltidsopplæringen da foreldre/foresatte kan komme på kurs noen av ukene det tilbys deltidsopplæring for egne barn.

Faglig innhold i deltidsuker

Se oversikt over deltidsuker skoleåret 2019/2020

Botilbud

På Hovseter har vi botilbud der kost og losji er kostnadsfritt for kursdeltakere. Vi tar ikke ansvar for barnet før/etter skoletid. Ved overnatting må derfor en voksen være med og vil derfor også få dekket kost og losji.

Elever som bor sammen utvikler solide vennskap. Botilbudet gir mange timer til felles aktiviteter i et felles tegnspråkmiljø. For ungdomstrinnet inviterer vi alle deltidselevene med til den nasjonale ungdomsuken for deltidselever på ungdomstrinnet fra hele landet. (lenke til nasjonal ungdomsuke) 

Fjernundervisning i tegnspråk

Deltidselever som ønsker det, kan få tilbud om undervisning i norsk tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen. 

Skjema for kontaktinformasjon

Det er viktig at vi har riktige opplysninger og kontaktpersoner ved skolene som ønsker fjernundervisning. Derfor må dette skjemaet fylles ut for hvert skoleår. 

Skjema for kontaktinformasjon til skoler