Deltidsopplæringen i Trondheim

Elever fra de tre nordligste fylkene får tilbud om deltidsopplæring ved Statped midt. 

Deltidsopplæringen tar i mot elever fra fra fylkene Nordland og Troms og Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Undervisningen er på Statped i midt, i bydelen Heimdal, Trondheim. Se kart (Google maps)

Faglig innhold i deltidsukene

Se oversikt over deltidsuker i skoleåret 2019/2020

Fritidstilbud

Under deltidsoppholdet får elevene mulighet til å møtes i et tegnspråklig sosialt fellesskap etter skoletid. Muligheten til å møte andre elever i samme situasjon er både identitetsskapende og sosialiserende. Det legges til rette for ulike aktiviteter, relasjonsbygging gjennom leik, mestring og positive opplevelser.

Overnatting i elevhjem

Vi tilbyr overnatting i elevhjemmene for elever som har deltidsopplæring. Det legges opp til en gradvis tilvenning for å bo i elevhjem. Dette er et viktig tiltak slik at elevene blir kjent med hverandre og personalet og etablere relasjoner og trygghet.

  • Fra 1.-4.trinn bor elevene sammen med foreldrene sine på hotell. Elevene får da et fritidstilbud på elevhjemmet etter skoletid på tirsdag, onsdag og torsdag. Elevene blir fulgt i taxi til hotellet.
  • Fra 4.trinn introduseres elevene for prøveovernatting i elevhjem, fra en til to netter.
  • Fra høsten i 5.trinn får de da tilbud om å bo i elevhjem hele uka, fra våren i 5.trinn og ut grunnskolen kan elevene få tilbud om overnatting i to uker. Foreldre følger eleven hit da det er foreldrekurs den første uka. Lærer fra bostedsskolen (som har vært på lærerkurs den andre uka), reiser hjem sammen med eleven. Dette er en gradvis og skånsom tilnærming og trening til å bo alene.

Fjernundervisning i tegnspråk

Deltidselever som ønsker det, kan få tilbud om undervisning i norsk tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen. 

Skjema for kontaktinformasjon

Det er viktig at vi har riktige opplysninger og kontaktpersoner ved skolene som ønsker fjernundervisning. Derfor må dette skjemaet fylles ut for hvert skoleår. 

Skjema for kontaktinformasjon til skoler