Deltidsopplæringen i Bergen

Deltidsopplæring i vest tar imot elever fra Rogaland og Vestland.. 

Deltidsopplæringen som Statped tilbyr i region vest holder til på Nattland oppveksttun.  

Faglig innhold i deltidsukene

Se oversikt over deltidsuker for skoleåret 2019/2020

Botilbud og sosiale møteplasser

Statped i vest har ikke et fast, bemannet botilbud. Deltidselever som har lang reisevei har tilbud om å bo på Paradis (Sandbrekkevegen 27) sammen med en voksen som har ansvar for tilsyn før og etter skoletid, vanligvis foresatte. I enkelte uker med mange elever, innkvarteres noen på hotell.

Kost og losji er kostnadsfritt for foresatte og kommune. Elever blir transportert mellom botilbudet og skolen med drosje eller skolebil.

Enkelte uker med bemannet botilbud

Erfaringsmessig vet vi at de elevene som bor sammen, utvikler solide vennskapsbånd og derfor har vi etablert et bemannet botilbud i enkelte uker. Å ha mange flere timer til felles aktiviteter i et tegnspråkmiljø, styrker både vennskap og tegnspråkkompetansen. 

  • Ungdomstrinnet: et bemannet botilbud 5 av deltidsukene, i en uke inviterer vi alle deltidselevene med til den nasjonale ungdomsuken for deltidselever. (lenke til nasjonal ungdomsuke)  
  • Mellomtrinnet: to uker med et bemannet botilbud der elever kan bo uten foresatte, og i de andre ukene bor de med foresatte/tilsyn på Paradis. For elevene på mellomtrinnet har vi et ettermiddagstilbud på hvert deltidsopphold, gjerne i samarbeid med Bergen døvesenter og Døves idrettsklubb om ulike aktiviteter. (lenke til Bergen døvesenter)
  • Småskoletrinnet: elever fra 1-4 trinn møtes til lek og kommunikasjon på tegnspråk i mer uformell læringssituasjon mandag til torsdag når de er på deltidsopphold.

Fjernundervisning i tegnspråk

Deltidselever som ønsker det, kan få tilbud om undervisning i norsk tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen. 

Skjema for kontaktinformasjon

Det er viktig at vi har riktige opplysninger og kontaktpersoner ved skolene som ønsker fjernundervisning. Derfor må dette skjemaet fylles ut for hvert skoleår. 

Skjema for kontaktinformasjon til skoler